אקליפס | סרטוני הדגמה

סרטוני הדגמה

סרטון ראשון - סוגי הקלפים במשחק

סרטון שני - מטרת המשחק

סרטון שלישי - תחילת משחק

סרטון רביעי - מהלך תור

סרטון חמישי - שימוש באנרגיה

סרטון שישי - התקפה

סרטון שביעי - גילגולי הצלה

סרטון שמיני - התחדשות אנרגיה