אקליפס | חוקי המשחק

חוקי המשחק

הקדמה

אקליפס הוא משחק קלפים בו שני שחקנים משתתפים כאשר כל אחד מהם מייצג דמות בעלת עוצמה שמשתמשת באנרגיית קסם.

על מנת לזמן יצורים שילחמו לצידה ולבצע כישופים ולחשים עוצמתיים שיכריעו את היריב.
כל שחקן משתמש בחבילת קלפים שהרכיב מראש לפני המשחק המכילים את כל הכישופים, לחשים יצורים ואמצעים אחרים שיעמדו לראשותו במשחק. המשחק דורש מחשבה ואסטרטגיה, הן בשלב ההתחלתי של הרכבת החבילה לפני המשחק והן בזמן המשחק עצמו.

תחילת המשחק

כל שחקן משחק עם חבילת קלפים משלו (פירוט בהמשך על הרכבת חבילה),לפני תחילת המשחק הוא מערבב היטב את החבילה, ולאחר מכן לוקח 7 קלפים.
השחקן המתחיל נקבע באופן אקראי - שני השחקנים מגלגלים קוביה, השחקן שגלגל תוצאה גבוהה יותר-מתחיל.

סוגי קלפים

אבני עוצמה

מטרתם של קלפים אלו לאפשר לשחקן לנצל את אנרגיית הקסם שלהם על מנת לזמן יצורים, לבצע קסמים קבועים וקסמים זמניים אשר יסייעו לו לנצח במשחק.
ככל שיש לשחקן יותר אבני עוצמה יוכל לבצע איתם קסמים חזקים יותר ולזמן יצורים חזקים יותר.
אבני העוצמה נחלקות לשני סוגים - קריסטלים המשמשים לקסמי אור ואבני אופל המשמשות לקסמי אופל.

כישופים

קסמים שהשפעתם אינה פגה עד שיבוטלו באופן מסוים.

לחשים

קסמים שהשפעתם חד פעמית.

יצורים

יצורים הם גם בעצם מהווים סוג של קסם והם דומים לקסמים קבועים בכך שהם אינם נעלמים אך שונים בכך שהם מסוגלים להשתתף בקרב - הסבר מפורט בהמשך.

ביצוע כישופים, לחשים וזימון יצורים

שחקן יכול לבצע כישופים או לזמן יצורים בתורו ולבצע לחשים גם בתורו וגם בתורו של היריב.
ביצוע קסם כלשהו (כישוף, לחש או זימון יצור) מתבצע ע"י הורדת קלף מהיד של השחקן על השולחן, לפני ביצוע בקסם השחקן צריך לוודא שיש לו מספיק אנרגיית קסם ולסמן את אבני העוצמה שהוא משתמש בהם לשם הקסם כדי שיהיה ברור שהשתמשו בהם - לא יהיה ניתן להשתמש בהם לעוד קסמים עד שיתחדשו - ואז אפשר יהיה לבטל את הסימון.
במידה והקסם זמני הוא משפיע מיד ונזרק לערמת הקלפים המשומשים, במידה וזה קסם קבוע הוא נשאר על השולחן עד שיושמד או יבוטל.

מטרת המשחק

לכל שחקן יש קלפים הנקראים "אבני עוצמה" - אלו קלפים שכאשר הם נמצאים במשחק (לאחר שהוריד אותם מהיד אל השולחן) הוא יכול להשתמש בהם לבצע לחשים, כישופים או לזמן יצורים.
שחקן אשר מצליח לצבור 7 אבני עוצמה יותר מיריבו הוא מנצח במשחק.

כדי לחתור למטרה זו השחקן יכול לעשות 2 דברים (יפורטו בהרחבה בהמשך):

 1. לצבור אבני עוצמה משל עצמו.
 2. להשמיד אבני עוצמה של היריב.

תנאי ניצחון אפשרי נוסף:קביעת זמן מיועד למשחק (מומלץ סביב ה 20 דקות) המקובל על שני השחקנים, במידה ופרק זמן זה עבר ללא הכרעה השחקן שברשותו יותר אבני עוצמה מנצח.
אם לשני השחקנים אותו מספר אבני עוצמה השחקן שמגיע ראשון ליתרון של שתי אבני עוצמה מנצח.

מהלך תור

כל תור במשחק מורכב משלושה שלבים:

שלב ראשון – התחדשות

בשלב זה מתבצעים הדברים הבאים:

 1. כל אבני עוצמה שהשחקן השתמש בהן בתור הקודם חוזרות להיות פעילות ומסוגלות לייצר אנרגיה כדי לבצע קסמים.
 2. כל היצורים (של שני השחקנים) שנפגעו אך לא הושמדו נרפאים לגמרי.
 3. השחקן שתורו לוקח קלף מהקופה.

שלב שני – השלב העיקרי

בשלב זה השחקן רשאי לבצע חלק או את כל הפעולות הבאות (לא בהכרח לפי הסדר):

 1. לבצע קרב (מוסבר בהרחבה בהמשך).
 2. להוריד אבן עוצמה אחת (במידה וליריב יש יותר אבני עוצמה מותר להוריד שתיים).
 3. לבצע כישוף או זימון יצור(מוסבר בהרחבה בהמשך).

שלב שלישי – סיום

בשלב זה השחקן מכריז על סיום תורו, במידה ויש לו ביד יותר מ 7 קלפים הוא זורק לערמת הקלפים המשומשים את הקלפים העודפים.

*בכל שלב בתור או אפילו בתורו של היריב השחקן יכול לבצע לחש.

קרב

הקרב מתבצע בשלב העיקרי בתור, להלן סדר הפעולות בשלב זה:

 1. השחקן שתורו הוא התוקף ועבור כל יצור שברשותו הוא מחליט אם הוא רוצה לתקוף יצור של השחקן האחר או אבן עוצמה של השחקן האחר.

  דוגמא: תור מיכאל, והוא מתחיל את הקרב עם 2 יצורים - גובלין ואורק ו-3 אבני עוצמה מסוג אבני אופל שעוד לא השתמש בהם בתור זה. לאמיר יש 4 יצורים - 3 זומבים וערפד ו- 5 אבני אופל. מיכאל מכריז כעת שהגובלין תוקף את הערפד והאורק תוקף את אחת מאבני האופל
 2. השחקן המגן יכול לבחור עבור היצורים שלו שאינם משתתפים בקרב (יצורים שלא הותקפו ע"י התוקף) שהם מגינים על אבני עוצמה שלו שמותקפות ע"י היצורים של השחקן תוקף. כל מגן יכול להגן מתוקף אחד בלבד.

  דוגמא: אמיר מגן עם הזומבי שלא הותקף על אבן האופל המותקפת. הזומבי הנותר של אמיר שאיננו מותקף לא יכול לעזור להגן על אותה אבן אופל וגם יצורים לא יכולים לעזור אחד לשני. ( כי הקרב הוא רק בין יצור אחד ליריבו). מסתיימת הכרזת ההגנה.
 3. לאחר שהוחלט איזה יצורים ילחמו השחקן המגן קובע את סדר הקרבות (במידה ויש יותר מצמד אחד של יצורים שנלחמים).
 4. עבור כל שני יצורים שנלחמים מתבצע:כל שחקן מגלגל קוביה ומוסיף אותה למיומנות לחימה של היצור שלו - היצור שהתוצאה של השחקן שלו גבוהה יותר הוא זה שפוגע בשני.
  הנזק נקבע ע"פ ההפרש בין התוצאות - במידה והנזק שווה או גדול מנקודות החיים היצור הנפגע מושמד והוא נזרק מהשולחן לערמת הקלפים המשומשים.

  דוגמא: לגובלין של מיכאל יש מיומנות לחימה 1 וחיים 1, ולערפד של אמיר יש מיומנות לחימה 4 וחיים 2. מיכאל מגלגל קוביה עבור הגובלין התוקף ותוצאת הקוביה היא 6 , הוא מוסיף לכך את מיומנות הלחימה של הגובלין ( שהיא 1) והתוצאה הסופית היא 7. אמיר מגלגל קוביה עבור הערפד והתוצאה היא 2, הוא מוסיף לכך את מיומנות הלחימה של הערפד (שהיא 4) והתוצאה הסופית היא 6.
  בגלל שהתוצא הסופית של הגובלין גבוהה יותר הוא פוגע בערפד לנזק של אחד (7-6), היות ולערפד יש 2 חיים הוא אינו מושמד.
 5. לאחר שהקרבות בין היצורים הסתיימו כל אבן עוצמה שהותקפה ע"י יצור שלא נחסם מבצעת גילגול הצלה (מוסבר בהמשך) ובמידה והיא נכשלת בו היא מושמדת ונזרקת לערמת הקלפים המשומשים.גלגול ההצלה מתבצע באופן הבא: המגן מגלגל קוביה - אם המספר גדול או שווה למספר אבני העוצמה אבן העוצמה ניצלת.(באופן זה כאשר יש 7 או יותר אבני עוצמה גילגול ההצלה תמיד יכשל אלא אם תהיה השפעה אחרת ובמידה ויש רק אבן עוצמה אחת גילגול ההצלה תמיד יצליח).
  עבור כל אבן עוצמה נוספת גילגול ההצלה יורד באחד.

  דוגמא: למיכאל יש 6 אבני עוצמה ו4 מתוכן מותקפות, עבור הראשונה מיכאל מגלגל 4 ולכן היא מושמדת (צריך תוצאה של 6 להינצל), עבור השנייה מיכאל מגלגל 6 ולכן היא ניצלת (צריך תוצאה של 5 ומעלה להינצל), עבור השלישית מיכאל מגלגל 4 ולכן היא ניצלת (צריך תוצאה של 4 ומעלה להינצל) ועבור הרביעית מיכאל מגלגל 2 ולכן היא מושמדת (צריך תוצאה של 3 ומעלה להינצל).

רשימת יכולות מיוחדות של יצורים

לחלק מהיצורים יש יכולות מיוחדות, להלן רשימת היכולות המיוחדות:

 • מעופף - יצורים שאינם מעופפים לא יכולים לתקוף את היצור.
 • שיתוק - יצור שהשתתף בקרב עם היצור לא יכול לתקוף להגן או להשתמש ביכולות מיוחדות בתור זה ובתור הבא אחריו (באופן פשוט אפשר לזכור שהשיתוק עובר כאשר התור של השחקן בו היצור שותק חוזר).
 • חסינות לקסם - היריב לא יכול לבחור יצור זה כמטרה ללחשים/כישופים או יכולות של היצורים שבשליטתו.
 • שליפת קלף - אתה רשאי לקחת קלף פעם אחת מיד לאחר זימון היצור.
 • החייאה - בחר יצור(חוץ מהיצור שמבצע את ההחייאה) , אם יצור זה אמור להיות מושמד הוא אינו מושמד.
  לאחר ההפעלה לא ניתן להשתמש ביכולת עד שמתחיל תור חדש .
 • מכת מוות איקס - במידה והיצור מצליח לפגוע ביצור אחר בקרב בנוסף לנזק הרגיל הוא גורם איקס נזק נוסף.
 • מסתער איקס - כאשר היצור תוקף יצור של היריב הוא מקבל תוספת של איקס לגלגול הקוביה.
 • התחדשות איקס - במידה ונגרם ליצור נזק איקס מהנזק נרפא.
 • מגע מגן איקס - בחר יצור שניגרם לו נזק ,מנע איקס מנזק זה.
  לאחר ההפעלה לא ניתן להשתמש ביכולת עד שמתחיל תור חדש .
 • מגע האופל איקס - בחר יצור , ליצור הנבחר נגרם איקס נזק (ניתן להשתמש ביכולת זאת רק בתורך).
  לאחר ההפעלה לא ניתן להשתמש ביכולת עד שמגיע תורך שוב.
 • השמדה דמונית - בחר יצור , היצור הנבחר מושמד (ניתן להשתמש ביכולת זאת רק בתורך).
  לאחר ההפעלה לא ניתן להשתמש ביכולת עד שמגיע תורך שוב.
 • החייאה אפלה - בחר יצור בשליטת היריב שנגרם לו נזק ע"י יצור זה בתור הזה, במידה והיצור מושמד עד סוף התור , במקום לזרוק את היצור המובס לערמת הקלפים המשומשים אתה רשאי להעביר את היצור המובס לצד שלך.
  במידה והיצור שביצע את ההחייאה האפלה מושמד כל היצורים של היריב שעברו לשליטת השחקן כתוצאה מההחייאה האפלה מושמדים (ניתן להשתמש ביכולת זאת רק בתורך).
  לאחר ההפעלה לא ניתן להשתמש ביכולת עד שמגיע תורך שוב.
 • דמות רפאים - כאשר היצור סופג נזק בקרב יש סיכוי של 50% שלא יפגע כלל.
  גלגל קוביה בתוצאה של 4 ומעלה היצור לא נפגע.

*אם לא מצוין אחרת ניתן להשתמש ביכולות היצורים גם בתורו של היריב.

הרכבת חבילה

הרכבת חבילה היא חלק חשוב מאד במשחק שיש לו השפעה רבה על סגנון המשחק שלכם ועל הסיכויים לנצח או להפסיד בסופו של דבר. בשלב הראשון אנו ממליצים להשתמש בחבילה המקורית (חבילה זו הינה בסיסית ומאוזנת) ללא שינויים. לאחר כמה משחקים ולאחר שיתווספו עוד קלפים אפשר להתחיל בהרכבת חבילה משלכם. להלן הכללים להרכבת חבילה:

 1. בכל חבילה חייבים להיות לכל הפחות 40 קלפים (אין הגבלה על הכמות המקסימלית).
 2. פרט לאבני עוצמה אותו הקלף יכול להופיע בחבילה לכל היותר 4 פעמים.

מומלץ לשמור על יחס סביר בין אבני העוצמה לשאר הקלפים (רצוי שאבני העוצמה יהיו לפחות שליש מכל החבילה) וכמו כן לשמור על כמות סבירה של יצורים בחבילה ביחס לכל הקלפים.

בהצלחה ! ומשחק מהנה